FÖRETAG

Livsstilsbyrån är företaget med fokus på helhetshälsa och är det självklara valet för hälsofrämjande insatser och livsstilsförändring. Tillsammans arbetar vi med att skapa insikt, livskvalitet och hållbara resultat. Allt görs från hjärtat och med varma ögon.

Livsstilsbyrån arbetar med hälsoinsatser på arbetsplatsen och hjälper till med att kartlägga behoven, ta fram planen och coacha på vägen mot målet.

Genom att skapa medvetenhet och insikt om den egna hälsan hos individen förbyggs ohälsa. Insikt och medvetenhet skapar i sin tur motivation, styrka och förutsättningar för förändring. 

Hälsan på arbetsplatsen har betydelse för kvaliteten, effektiviteten och därmed även lönsamheten. Du kan läsa mer om de olika alternativen nedan.

Att ha friska medarbetare främjar resultatet!

Vid frågor, funderingar, mer information och offertförfrågan, kontakta Katarina via mejl eller på telefonen.

Mindfulness på arbetsplatsenNu kan ni få "mindfulness på arbetsplatsen" för era medarbetare.

Jag kommer ut till er och håller kursen på plats.

Mindfulness - medveten närvaro är ett förhållningssätt som gör att du kan ta vara på ögonblicket och fokusera på vad som händer i nuet. 

Ofta reagerar vi utan eftertanke, vi går på "autopilot". Mindfulness har i åtskilliga vetenskapliga studier visat sig vara en effektiv metod för att lindra stress, ångest eller nervositet. 

Kontakta mig för mer information om upplägg.

Föreläsningar

Jag håller inspirationsföreläsningar inom olika hälsoområden. Det kan handla om en enstaka föreläsning i ett specifikt ämne eller en hel föreläsningsserie.

Kontakta Katarina för bokning.

Exempel på aktuella föreläsningar

- Vad är hälsa?

- Vikten av fysisk aktivitet

- Från stress till livsbalans

- Mindfulness, vad är det?