FÖRETAG

Livsstilsbyrån är företaget med fokus på helhetshälsa och är det självklara valet för hälsofrämjande insatser och livsstilsförändring. Tillsammans arbetar vi med att skapa insikt, livskvalitet och hållbara resultat. Allt görs från hjärtat och med varma ögon.

Livsstilsbyrån arbetar med hälsoinsatser på arbetsplatsen och hjälper till med att kartlägga behoven, ta fram planen och coacha på vägen mot målet.

Genom att skapa medvetenhet och insikt om den egna hälsan hos individen förbyggs ohälsa. Insikt och medvetenhet skapar i sin tur motivation, styrka och förutsättningar för förändring. 

Hälsan på arbetsplatsen har betydelse för kvaliteten, effektiviteten och därmed även lönsamheten. Du kan läsa mer om de olika alternativen nedan.

Att ha friska medarbetare främjar resultatet!

Vid frågor, funderingar, mer information och offertförfrågan, kontakta Katarina via mejl eller på telefonen.

Hälsoutveckling på arbetsplatsen

Här kommer ett fint erbjudande som ligger i framkant. Nu kan ni abonnera på hälsoutveckling.

Vi förstår mer och mer att kropp och sinne inte går att skilja på. Har vi smärta i sinnet får vi till slut smärta i kroppen och tvärtom.

Smärta i sinnet kan handla om stress och trötthet, maktlöshet inför dilemman, brist på energi att hantera svårigheter eller förändringar, konflikter på arbetsplatsen eller i hemmet. Det kan också röra ork att påbörja en livsstilsförändring, svåra relationer som stjäl energi, kommunikationssvårigheter, sorg, utanförskap, ensamhet och mycket mer.

När vi får lov att prata om och sätta ord på det som känns, är det lättare att se bilden av hur verkligheten ser ut, istället för hur vi vill att den ska se ut. Ibland fastnar vi i förväntan eller förhoppning om att saker ska vara annorlunda. Det skapar stress i kroppen. När vi vet hur verkligheten ser ut kan vi aktivt förändra och förhålla oss till den på ett sätt som ökar vår hälsa.

Bär vi på fysisk smärta som satt sig i kroppen är det vanligt att den minskar eller försvinner när vi lyfter upp, avdramatiserar och löser upp smärtan i sinnet.

Det spelar ingen roll om stressen eller maktlösheten utspelar sig på arbetet eller i hemmet, det är fortfarande en och samma kropp som svarar. Det är samma kropp som blir mindre produktiv, mindre aktiv, mindre samarbetsvillig och bidrar mindre med glädje och arbetslust.

Nu får ni chansen att abonnera på hälsoutveckling på arbetsplatsen.

När vi lägger engagemang i oss själva ökar även engagemanget på arbetsplatsen. Det bidrar till större arbetslust, arbetsförmåga och ett härligare klimat. Förståelse för oss själva ökar förståelsen för andra. Det blir ett stort värde för medarbetaren, företaget och era kunder.

Välbehag och välmående i kroppen bidrar till frisknärvaro på arbetsplatsen och därmed större produktivitet, glädje och samarbete.

Vill ni också ligga i framkant som företag när det kommer till att arbeta med hälsoutveckling på arbetsplatsen? Häng med nu!

Mindfulness på arbetsplatsenNu kan ni få "mindfulness på arbetsplatsen" för era medarbetare.

Jag kommer ut till er och håller kursen på plats.

Mindfulness - medveten närvaro är ett förhållningssätt som gör att du kan ta vara på ögonblicket och fokusera på vad som händer i nuet. 

Ofta reagerar vi utan eftertanke, vi går på "autopilot". Mindfulness har i åtskilliga vetenskapliga studier visat sig vara en effektiv metod för att lindra stress, ångest eller nervositet. 

Kontakta mig för mer information om upplägg.

Mindfulness i naturen

Vill ni som grupp komma ut i naturen och vara närvarande tillsammans?

Som ett trevligt inslag en halvdag i slutet av arbetsveckan, en kickoffaktivitet eller en hel hälsodag.

Den här upplevelsebaserade stunden och aktiviteten är för er som:

- vill träffas fast utomhus.

- Uppleva och veta mer om både mindfulness och naturens magiska effekt på vår hälsa.

- vill öva på fokus, uppmärksamhet, koncentration och närvaro för att använda det i jobbet och livet.

- vill ha lite tid för närvaro, vila och reflektion. Utan att bevisa eller uppnå något.

- vill ha ett fint verktyg att hantera stress, tankar och känslor som tar över och ibland blir för svårt att vara med. 

- vill umgås med kollegor på ett helt nytt sätt. Inget prat om jobb men ändå ett fint sätt att komma närmare varandra, umgås och knyta an.

- Vill ha tid för återhämtning och en stund där ingenting krävs av er. Ni får bara vara.


"Allt är möjligt men ingenting är nödvändigt i naturen"

Varmt välkommen med förfrågan och prisförslag till katarina@livsstilsbyran.se 

eller 070-690 15 16