Vision

Vår vision är att vara den mest attraktiva samarbetspartnern inom hälsobranschen. Vårt mål och vår drivkraft är att inspirera och göra skillnad för de individer och företag vi möter.

Livsstilsbyrån är företaget med fokus på helhetshälsa och är det självklara valet för hälsofrämjande insatser och livsstilsförändring. Vi skapar insikt, livskvalitet och hållbara resultat.

Livsstilsbyrån arbetar med hälsoinsatser på arbetsplatser och hos privatpersoner.
Vi förebygger ohälsa genom att skapa medvetenhet och insikt om den egna hälsan hos individen. Insikt och medvetenhet skapar i sin tur motivation, styrka och förutsättningar för förändring.

Hälsan på arbetsplatsen har betydelse för kvaliteten och effektiviteten och därmed även lönsamheten. Att ha friska medarbetare främjar resultatet!