Viktminskningspaket

Vi erbjuder två viktminskningspaket för dig som bestämt dig för en livsstilsförändring.

Lilla viktminskningspaketet

Hälsovägledning under fyra tillfällen där vi först gör en hälsoplan och under de resterande gångerna diskuterar din förändring tillsammans med kost, motion, vanor, beteenden och tankar. Vi lägger fokus där det behövs.

Pris: 1 800 SEK

Stora viktminskningspaketet

Vi börjar och avslutar med en hälsoprofilbedömning för att kunna mäta dina förbättringar vad gäller vikt, kondition, blodtryck och upplevd hälsa. Sammanlagt träffas vi sex gånger under en tidsperiod som vi tillsammans kommer fram till är lämplig. Vi gör även en hälsoplan och diskuterar din förändring tillsammans med kost, motion, vanor, beteenden och tankar.

Pris: 3 500 SEK