Tjänster

Livsstilsbyrån arbetar med hälsoinsatser på arbetsplatser och hos privatpersoner. Vi hjälper till med att kartlägga behoven, ta fram planen och coacha på vägen mot målet.

Genom att skapa medvetenhet och insikt om den egna hälsan hos individen förbygger vi ohälsa. Insikt och medvetenhet skapar i sin tur motivation, styrka och förutsättningar för förändring.