Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömning (HPB) är den ledande metoden för att motivera människor till en bättre livsstil. Livsstilen är den avgörande faktorn för människors hälsa och för att uppnå bättre hälsa behöver många förändra sin livsstil.

HPB är också en utmärkt metod på organisationsnivå där ett av syftena är att kunna ge företag underlag för ett strategiskt hälsoarbete.

 


Information om Hälsoprofilbedömning [pdf]
Broschyr [pdf]


Läs mer om Hälsoprofilbedömning på HPI Nordic [www]