HPI Hälsoenkät

Enkäten innehåller 19 frågor om medarbetarens hälsovanor, hälsoupplevelser, hälsodata och motivation till att förändra sin livsstil.

HPI Hälsoenkätens metodik bygger på Hälsoprofilbedömning (HPB) och syftar i första hand till att kostnadseffektivt starta ett hälsoarbete genom att bland annat identifiera de medarbetare som är i störst behov av en livsstilsförändring.


Ladda hem mer information om HPI Hälsoenkät [pdf]