Arbetsplatsprofil, APP

Syftet med Arbetsplatsprofil, APP, är att sätta fokus på den psykosociala och delvis den fysiska arbetsmiljön och har till syfte att presentera en övergripande nulägesanalys när det gäller den psykosociala arbetsmiljön på ett företag/arbetsgrupp som kan ligga till grund för ett strategiskt arbetsmiljöarbete.


Mer information om Arbetsplatsprofil här [pdf]